July 4, 2020

آفتاب‌پرست های رسانه‌ای چه کسانی هستند؟!/ باج گیرهایی که خوب خودشان را نشان دادند

به گزارش غیرمنتظره و به نقل از خبر راست، در ایامی انتخاب طویل المدت شهردار رشت که حدود یازده ماه به طول انجامید، برخی از رسانه ها علیه منتخبین مورد حمایت طیف شش نفره و برخی نیز موافق با این طیف موضع گیری می کردند، برخی نیز خنثی بودند و گرایش بیشتری به طیف مخالف رسانه ای داشتند.

پس از انتخاب ناصر حاج محمدی به عنوان شهردار رشت طیف بندی های رسانه ای تقریباً مشخص بود، موافقین طیف شش نفره حامی شهردار منتخب بودند و مخالفین نیز در قامت مخالف شمشیر می زدند. در این میان اما برخی تغییرات به وجود آمد. حضور شهردار رشت بر کرسی مدیریت شهری ته دل برخی از مخالفین را خالی کرد و آنان که موقعیت خود را کاملاً در خطر می دانستند به اجبار آفتاب پرستانه رنگ عوض کرده و به حمایت از شهردار و شهرداری پرداختند. اما این حمایت ظاهری بود. زیرا در باطن آنها رفتاری دیگر از خود نشان می دادند.

این افراد گاه دو پهلو شهردار رشت را تضعیف می کردند و همواره سعی می کردند تا با تخریب اعضای مورد حمایت شهردار و مدیران منصوب توسط شهردار به شهردار فشار بیاورند، اما ظاهر خود را حفظ کنند و بتوانند از منافع ایجاد شده توسط خود استفاده کنند.

موضع همچنان ادامه داشت تا زمانی که بحث طرح سوال از شهردار رشت مطرح شد. این موضوع ورق را به طور کامل برگرداند و این رسانه ها بازهم رنگ عوض کرده و باطن واقعی خود را نشان دادند. آنها که در این ایام به دلیل برخی رایزنی ها از سوی گزینه های مطرح شده با آنان حالا در قامت مخالف شهردار وارد گود شده بودند، اقدام به تخریب و زیر سوال بردن عملکرد شهرداری کردند و سعی کردند در مدت یک هفته الی ده روز تمام فشار خود را به شهردار رشت وارد کنند.

پس از این اما زمان همه چیز را تغییر داد. برگشتن ورق بازی و پایان گمانه زنی های جدی در خصوص عزل شهردار همچون آب سردی بود بر روی همین رسانه ها! آنها به یک باره خط و مشی خود را عوض کرده و بازهم حامی شهردار رشت شده و در مقابل مدیران منصوب شده توسط شهرداری رشت را به صورت مخفف وار مورد حمله قرار می دهند. آنها بازی را به همان مدل قبلی باز گردانده اند تا ثابت کنند آفتاب پرست باید برابر آنان لنگ پهن کند!

اما در پایان باید به این نکته اشاره کرد که این رسانه ها و مدیران آنها آفتاب پرستانی زیر خاکستر هستند که در مواقع بحرانی آنچنان از پشت خنجر می زنند که فکرش را هم نمی شود کرد. آنها نه نان و نمک خورده شده را می فهمند و نه هیچ چیز دیگه را، آنها فقط دنبال منافع خود هستند ولاغیر…!

قبلی «
بعدی »

جذاب ترین خبرها