به گزارش غیرمنتظره، سید امیر حسین علوی شهردار رشت در دومین جلسه بررسی برنامه‌های ستاد شهر خلاق در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار شهری که پنجشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ و با حضور نادر حسینی، سید حسین رضویان، مجید عزیزی، هادی رمضانی، رضا عاشری از اعضای شورای اسلامی شهر، نمایندگان آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ایی، میراث فرهنگی و دانشگاه گیلان برگزار شد، عنوان کرد: شهرداری رشت به جد پیگیر مباحث حول محور شهر خلاق خوراک است زیرا این امر یک برند بین‌المللی برای رشت محسوب می‌شود.

شهردار رشت تعامل و همکاری سایر دستگاههای ذیربط در حوزه شهر خلاق خوراک را لازم و ضروری ذکر کرد و گفت: مواردی که در این جلسات مصوب می‌شود در شهرداری رشت باید اجرایی شوند.

سید امیر حسین علوی ایجاد آکادمی خوراک را از جمله برنامه ریزیهای شهرداری رشت اعلام کرد و افزود: با اقدامات این آکادمی یک مدل اقتصادی جدید تعریف می‌شود که البته بار مالی چندانی برای مدیریت شهری نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشت: برندسازی و تعالی شهر رشت و جبران عقب ماندگیهای آن از جمله اهدافی است که در چنین جلساتی به دنبال تحقق و بسترسازی آن هستیم.

نادر حسینی تصریح کرد: برای رسیدن به افق و چشم‌اندازی که برای شهر رشت ترسیم شده مطالبه‌گری مردمی و انسجام و همکاری مدیریت شهری و سایر دست‌اندرکاران امر نیاز است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا اذعان کرد: با همگرایی، تعامل و تحمل بیشتر یکدیگر می‌توانیم این گونه اقدامات را بیشتر از هر زمان دیگر دنبال کنیم که بدون شک خروجی آن به موفقیت شهر رشت خواهد انجامید.

رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت و نایب رئیس شورای شهر نیز در این مراسم اجرای مصوبات شورا را در اسرع وقت خواستار شد و اظهار داشت: معتقدم آموزش و پرورش باید غنی‌سازی دانش آموزان در بعد فنی را در دستور کار قرار دهد.

مجید عزیزی بحث اشتغال را موضوع روز و مهمترین مشکل بسیاری از مردم دانست و اضافه کرد: با ارائه هر چه بیشتر آموزشهای مهارتی، جوانان برای ورود به بازار کار آماده شده و مشکل بیکاری ریشه‌کن می‌شود.

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر رشت نیز در این مراسم اذعان کرد: شهرهای خلاق بیشتر از اینکه به دنبال منافع اقتصادی باشند به دنبال این هستند تا انسانهای مدرن را در هزاره سوم به لحاظ بهتر زیستن و نوع روش زندگی در سراسر دنیا به همدیگر نزدیک کنند.

سید حسین رضویان با تاکید بر اینکه هر شهر خلاق الهام بخش شهرهای دیگر در سراسر دنیاست، ادامه داد: جذابیت شهر رشت این شهر را در شبکه شهرهای دنیا برای مقصد گردشگری معرفی می‌کند، بنابراین وقتی تمهیداتی در این خصوص وجود نداشته باشد، هیچ گردشگری و سرمایه‌گذاری برای ورود به این شهر اقدام نمی‌کند.

رئیس کمیسیون بهداشت شورا یادآور شد: شهرهای خلاق می‌توانند رتبه تولید ناخالص داخلی آن منطقه جغرافیایی که در آن قرار دارند را در سطح دنیا ارتقا دهند و مدرسه آگه می‌تواند چنین کاری را در شهر رشت انجام دهد، بنابراین از مجموعه میراث فرهنگی، اداره کل فنی و حرفه‌ای و آموزش و پرورش تقاضا دارم در این راه به شهرداری رشت کمک کنند.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت نیز در این مراسم ابراز داشت: نباید موضوع خلاقیت را تنها معطوف به حوزه خوراک نمائیم، بلکه باید سایر حوزه‌ها را نیز مدنظر قرار داده و روی اقدامات دانش‌بنیان تکیه کنیم.

هادی رمضانی ورود مجموعه‌های دانش‌بنیان به حوزه مباحث شهر خلاق را هم خواستار شد و عنوان کرد: برای حل بسیاری از مشکلات و چالشهای شهر رشت خاصه در حوزه پسماند و ترافیک میتوان از تخصص حوزه‌های دانش‌بنیان استفاده کرد.

گفتنی است که ستاد راهبردی شهر خلاق رشت با دستور اعضای شورا و شهردار رشت تشکیل شده و هدف آن، هم‌افزایی درون شهرداری بین مناطق و سازمانهای وابسته به آن می‌باشد.

در پایان این جلسه هر یک از نمایندگان دستگاههای ذیربط و مدعوین به ارائه نظرات، پیشنهادات و اقدامات انجام شده در راستای اهداف شهر خلاق پرداختند و از شکیب حسینی نفر سوم المپیاد ملی مهارت کشور در رشته آشپزی و دانش آموختگان هنرستان آشپزی آگه تجلیل بعمل آمد.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت