به گزارش غیرمنتظره،  علی اکبر محرابیان در مراسم افتتاح طرح بزرگ برق آبی اومااویا، بر اساس اعلام کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی ایران پنجمین کشور جهان از لحاظ وسعت شبکه های مهم آبیاری و زهکشی است.

وی با بیان اینکه در عرصه تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز تصفیه خانه های آب و فاضلاب موفق شدیم بیش از ۹۵ درصد نیاز خود را از داخل کشور تامین کنیم، گفت: بیش از ۲۰۰ سد بزرگ و بیش از ۶۰۰ سد کوچک با حجم مخزن حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب در کشور ساخته شده است.