سپیدخبر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت – لایحه نرخ قیمت گذاری پارکینگ های موجود در سطح شهر بررسی شد.
در این لایحه که کاهش قیمت فعلی را پیشنهاد داده است، با دو فوریت اعلام وصول شد.
رئیس شورا در این باره اظهار داشت: با توجه به کمبود فضای پارکینگ عمومی در شهر و املاک مسطحی که موقت کاربری پارکینگی یافته، کاهش نرخ ممکن است، سرانه فضای پارک را تحت شعاع قرار دهد.
مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت با حضور در صحن شورا پیرامون لایحه های ارسالی شهرداری در مورد قیمت گذاری پارکینگ های موجود در شهر و استفاده از پارکینگ حاشیه ای خیابانها توضیحاتی ارائه داد.
 
هادی زاده افزود: میانگین قیمت های پارکینگ دو برابر شهرهایی نظیر تهران و اصفهان است. بنابراین قیمت پیشنهادی شهرداری بر اساس نوع خدمات، کاهش می یابد و قیمت ها از نوع پارکینگ از یک تا سه هزار تومان پیشنهاد شده است.
وی با بیان اینکه نظارتی از سوی شهرداری بر عملکرد پارکینگ ها تاکنون به درستی صورت نگرفته است، ابراز کرد: اکنون پارکینگ ها در پایین ترین قیمت، دو هزار تومان دریافت می کنند.
رییس شورا در این زمینه اظهار داشت: لایحه دیگر شهرداری افزایش قیمت پارک حاشیه ای است تا ترغیب به استفاده از پارکینگ افزایش یابد. اما این نحو نرخ گذاری نیازمند بررسی بیشتر است.
رضا رسولی نیز بیان داشت: فعالیت مهم حوزه درآمد، در این مدت تنها ارسال عوارض تشویقی و نرخ گذاری پارکینگ آن هم با تاخیر در پایان سال است.
نایب رئیس کمیسیون ترافیک، افزود: سال گذشته ۳ ماه این لایحه بررسی شد. با وجود طرح تفضیلی جدید از یک سو و بحران مالی سال بعد، مخالف تعجیل در تصویب هستم.
بهراد ذاکری نیز گفت: تا زمانیکه وضعیت شهردار مشخص نشود، ارسال لوایح درآمدزا و شتابزده به شورا صحیح نیست.
عضو شورا افزود: بررسی چنین لوایح مهمی نیازمند بررسی کارشناسانه است و متاسفانه مدیران شهرداری نه خلاقیتی در حوزه مدیریت خود دارند و نه نظارت صحیحی در انحراف ها صورت نمی گیرد.
در پایان این لایحه با یک فوریت برای بررسی بیشتر به کمیسیون های شورا ارجاع شد.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت