سپیدخبر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت – در هفتاد و پنجمین جلسه شورا به بررسی لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری رشت برای سال ۹۸ پرداخته شد.
خدابخشی، مدیر برنامه و بودجه شهرداری، گزارشی از روند تهیه و تدوین بودجه سال ۹۸ ارایه داد و اظهار داشت: جلسات متعددی در شهرداری برگزار شد تا بودجه سازمان ها با شهرداری متمرکز دیده شود. اما با توجه به آماده نبودن زیرساختها اعم از پرداخت الکترونیکی فیشها و .. تمرکز درآمد سازمانها و مرکز و مناطق به صورت تجمیعی به سال ۹۹ موکول گردید.
خدابخشی افزود: پیش بینی و تنظیم بودجه، تحت تاثیر سیاست های مالی اقتصادی دولت، مطالبات و بدهی های شهرداری و … تنظیم شده است.
وی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی بودجه سال آتی شهرداری یادآور شد: این بودجه برای سال ۹۸ در سطح مناطق نیز ۱۵ درصد کاهش یافته است.
 
رئیس شورا خواستار توضیح پیرامون کدهای درآمد و هزینه شد و افزود: در تنظیم بودجه مشاهده می شود، سیاست ها در بخش عمرانی انقباظی دیده شده ولی در بخش هزینه های جاری سیاست ها انقباظی دیده نشده است.
احمد رمضانپور با ابراز خرسندی از کاهش بودجه سال آتی عنوان کرد: دوستان شهرداری برای تحقق درآمدها تلاش کنند. بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داریم. اکنون کوچه ها و معابر وضعیت نامساعدی دارند و نمی توانیم معابر را آسفالت کنیم. پیمانکاران به شهرداری اعتماد ندارند تا قرارداد ببندیم.
عضو شورا افزود: ناگزیریم برای سال بعد یک حرکت عملی داشته باشیم. حداقل برای آسفالت برنامه ای داشته و حداقل نهضت آسفالت راه بیندازیم.
وی با بیان اینکه باید برای دریافت عوارض ماهانه از شهروندان برنامه خاص داشت، افزود: باید کارگروه ویژه ای در پرداخت به موقع و ماهیانه عوارض راه بیندازیم. حداقل سالی ۴ بار فیش عوارض صادر شود و فرهنگ سازی کنیم.
رمضانپور ابراز کرد: طبق آمارها ۹۴ درصد شهروندان عوارض نمی دهند. وقتی فیش عوارض را به مردم اعلام کنید، مردم حتما پرداخت می کنند. اگر وضعیت زمین های نسقی هم روشن شود برای شهرداری درآمد زا خواهد بود.
نایب رئیس شورا افزود: بررسی ها نشان می دهد، دریافت وام از سوی شهرداری آسیب برای شهرداری شده است. زیرا اقساط را نمی پردازیم و روز شمار سود هم رقم وام را افزایش می دهد. با توجه به رقم ۷۶ میلیارد وامی که در بودجه دیده شده باید به دنبال درآمدهای مویرگی باشیم.
رضا رسولی افزود: ممیزی املاک را باید زودتر اجرایی کنیم و بجای تعریف پروژه به دنبال نگه داشت پروژه باشیم.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت