به گزارش سپیدخبر، ابراهیم نجفی از تشکیل شورایاری در مناطق ۱۲ گانه به منظور ایجاد زمینه افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، تصمیم سازی گروهی موثرتر برای نخستین بار خبر داد و گفت: شهر آستانه اشرفیه با وسعت ۱۴ کیلومتر مربع و با جمعیتی بیش از ۴۰ هزار نفر دارای ۱۲ محله بوده که شورای اسلامی شهر با عنایت به نامه شماره ۱۵۶۹۴۲ مورخه ۹۵/۱۱/۲۳ وزیر محترم کشور و استناد به تبصره های ۲ و ۳ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، ماده ۵۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه های بعدی آن و بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحیه بعدی بر آن شدیم که شورایاری را در مناطق ۱۲ گانه شهر آستانه اشرفیه هر چه زودتر اجرایی نماییم.

وی در ادامه افزود: به منظور ایجاد زمینه افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، تصمیم سازی گروهی موثرتر و کاهش فاصله میان شهروندان و مسئولین مدیریت شهری، افزایش وابستگی میان گروهی و انسجام اجتماعی، فرهنگی و دینی شهروندان، افزایش خودکنترلی و مشارکت شهروندان در ارتقاء انضباط شهری، انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت مدیریت شهری، کارآمدی و هماهنگی ساختار و شیوه های نظارت و کنترل در مدیریت شهری و بر اساس ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها، ابلاغی ۱۳۹۴/۲/۲۰ دستورالعمل محله بندی و منطقه بندی شهری و استناد به مصوبه ۱۳۹۷/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه نسبت به تشکیل شورایاری در ۱۲ محله اقدام خواهد شد.

 

ابراهیم نجفی در ادامه به شرایط داوطلبان شورایاری محلات اشاره نمود و گفت: داوطلبان شورایاری مناطق ۱۲ گانه باید ۳ شرط؛ سواد خواندن و نوشتن، سکونت در همان محله و حداقل سن ۲۰ سال دارا باشند. علاقه مندان می توانند براساس نقشه پهنه بندی مناطق دوازده گانه که متعاقبا طی اطلاعیه ای که به تفکیک کوچه های هر محله و منطقه اعلام خواهد شد درخواست خود را به روابط عمومی شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه اعلام نمایند.

 

رئیس شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه در ادامه با بیان اینکه از میان افراد داوطلب پس از بررسی توسط اعضای شورا ۵ نفر در هر محله از طریق رای گیری بین داوطلبین هر منطقه به عنوان شورایار انتخاب خواهند شد، گفت: هدف اصلی شورا استفاده از افکار مردمی و بومی شهر و همچنین بکارگیری از ظرفیت های شهروندان در توسعه شهری می باشد.

 

 

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت