به گزارش سپیدخبر، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی حکم محکومیت یاشار سلطانی را اعلام کرد.

 

رای پرونده یاشار سلطانی نقده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد.

 

حکم این پرونده پس از رسیدگی به اتهامات ذیل به فرد مذکور صادر شد:

 

الف) جمع آوری و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور

ب) نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی

پ) افترا نسبت به شرکت عمران تکلار

ت) تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار

 

بر اساس رای صادره، این فرد به استناد مواد ۶۶۹، ۶۹۷، ۶۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام بند ب به تحمل ۲ سال حبس، در مورد اتهام بند پ به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام بند ت به دو سال حبس محکوم شده است.

 

همچنین با توجه به محتویات پرونده و استنادات بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محروم شده است.

 

آنطور که در رای صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی آمده است: ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه می‌شود.

 

پرونده در مورد اتهام بند الف متهم ردیف اول (یاشار سلطانی) و اتهام بند الف متهم دیگر این پرونده ( احمد حکیمی پور) در مورد تهیه و انتشار اسناد طبقه بندی است، همچنان مفتوح می‌باشد.

 

گفتنی است، حکم صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

 

تسنیم

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت