اختصاصی / به گزارش سپیدخبر، صداقت و شفافیت امروز واژه ای گم شده در شورای شهر رشت است. شورایی که اسیر بازی های سیاسی شده و با این تفاسیر هیچ خروجی مثبتی از آن حاصل نمی شود. شورای پنجم امروز کاری کرده است که شهروندان آرزو می کنند تقویم به دوره شورای سوم یا چهارم باز گردد!

در این بین برخی از فعالان سیاسی حامی طیف ۵ نفره شورا باخت خود را به انسجام مثال زدنی و اتحاد غیرقابل شکست طیف ۶ نفره شورا ربط می دهند و حقایق را کتمان می کنند. این جریان ها اگرچه در جوسازی و حاشیه سازی توانایی های بسیار زیادی دارند، اما به شهروندان نمی گویند که دلیل شکست طیف پنج نفره عدم انسجام درونی آنهاست.

این افراد به شهروندان نمی گویند که طیف پنج نفره هیچ گاه بیش از ۴ رای نداشته و یک بار زمانی که این طیف که اکثریت آنها ر ا اصولگرایان تشکیل داده اند، جمشید رسایی را به عنوان یک اصلاح طلب تندرو به عنوان گزینه مطرح کرد تا محمد حسن عاقل منش زیر میز بکوبد و حاضر به رای دادن به گزینه این طیف نشود.

آنها در استوری های اینستاگرامی خود به شهروندان نمی گویند که بار دوم اعضای این طیف پنج نفره که عموماً اصولگرا هستند و با حمایت اصلاح طلبان رضا ساغری را به عنوان یک گزینه کاملا اصولگرا معرفی کردند. این تحلیل گران سیاسی کار به شهروندان نمیگویند اینبار بهراد ذاکری زیر میز طیف زد و گزینه خود را “رشت شهر خسته” بیان کرد!

بله! دلیل شکست طیف ۵ نفره شورا نداشتن حداقل ۵ رای در انتخاب شهردار است. طیفی که در انتخاب شهردار چند ده گزینه داشت اما هیچ یک از این افراد نتوانست بیش از ۴ رای را از ۵ نفر اخذ کند. دلیل شکست طیف ۵ نفره شورا عدم اعتماد در میان آنهاست. آنها حتی گزینه های خودشان را نیز قبول ندارند که اگر چنین بود حداقل یک بار از دو رای گیری انتخاب شهردار تمام آنها به یک گزینه رای می دادند.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت