ساعت کار اداره ها از شنبه به حالت قبل بر می گردد

به گزارش غیرمنتظره، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: ساعت کار دستگاه های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران، به صورت شناور- از ۷ تا ۹ صبح است و در استان ها هم تأکید شده با کارمندانی که فرزند زیر ۷ سال دارند، مساعدت شود.