سپیدخبر به نقل از واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، هم زمان با آغاز ایام فاطمیه اول، ساختمان شهرداری و فضاهای شهری رشت سیاه پوش شدند.

همچنین ایستگاه صلواتی موکب خدام العتره شهرداری رشت نیز مانند سایر مناسبت های مذهبی در پیاده راه فرهنگی رشت برپا شد.

 

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت