به گزارش سپیدخبر، ۵ بازیگر مشهور،۲ نوازنده معروف هم مدرک جعلی گرفته اند. پس از لو رفتن استفاده چهار سلبریتی از مدارک علمی دکتری نامعتبر، مشخص شد به جز آنها ۵ بازیگر مشهور، ۲ نوازنده و یک ورزشکار مطرح هم ازمدارک بی اعتبار پولی خریده و از آن سوء استفاده کرده اند.

حدود ۵ ماه پیش بود که بازپرس شعبه ۷۵۱ دادسرای ناحیه ۷ مشهد پس از بررسی یک پرونده که به صدور مدارک علمی نامعتبر اشاره داشت و ماجرا در سطح شهر مشهد، استان و حتی کشور به صورت گسترده ای ریشه دوانده بود، پرده از عمق فعالیت باند های فروش مدارک برداشت. در آن پرونده که شاکی آن هیئت نظارت و ارزیابى آموزش عالى خراسان رضوى بود،مسئولان مربوطه سرنخ های از فروش انواع مدارک علمی را روی میز بازپرسی قرار دادند.

پرونده ای که ابعاد آن روز به روز روشن تر می شود!

با ورود دستگاه قضایی به پرونده و در نخســتین گام از ماجرای فروش مدارک علمی معادل سه فردی که در مشهد مدارکی را تحت عنوان مراکز آموزش عالى آزاد می فروختند و در ازای تحویل مدرک نامعتبر کاردانى یک میلیون و ۵۰۰، لیســانس ۲ میلیون و ۵۰۰ و فوق لیسانس۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان از متقاضیان دریافت می کردند و حتی مدعی فروش مدرک صلح نوبل بودند، دستگیر شدند.

دستگیری آن سه نفر نقش مهمی در بالا رفتن پرده تخلفات گسترده دیگر عاملان فروش مدارک جعلی علمی در سراسر کشور داشت،به نحوی که تیزبینی بازپرس امیرحسین جوانبخت و رسیدگی خارج ازنوبت به پرونده کار را به جایی رساند که یکی از عاملان اصلی صدور مدارک علمی نامعتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در شمال کشور شناسایی و متهم بادستور قضایی و به سرعت توسط تیم اعزامی پلیس فتای خراسان رضوی دستگیر و وی همراه به تعدادی زیادی ادله فیزیکی و دیجیتالی جرم به مشهد منتقل و مورد بازجویی قرار گرفت.

این گزارش حاکی است: پس از بررسی دقیق مستندات پرونده، کارشناسان در میان مدارک صادر شده با اسامی افراد مشهور مواجه شدند که مشخصاتشان در یک سررسید درج شده بود. امتداد همین سرنخ باعث شد که در این مرحله ازبررسی پرونده پیچیده، مدارک جعلی که در سطح دکتری برای سه سلبریتی صادر شده بود، کشف شود.

با اینکه رد پای اخذ مدارک جعلی علمی در بخش های دولتی و خصوصی نیز دیده می شد، در این رابطه تعدادی از مدیران و افرادی که به نحوی از مدارک جعلی پولی، استفاده کرده اند هم به دادسرا احضار شده اند.

حال پس از گذشت حدود ۴ ماه از ورود دستگاه قضایی به ماجرا و مشخص شدن ابعاد گسترده آن، نام تعداد دیگری از سلبریتی ها هم در این پرونده دیده می شود.

۵ بازیگر،۲ نوازنده و یک ورزشگار هم مدرک دکتری جعلی گرفته اند!

این گزارش حاکی است، طبق بررسی های انجام شده اسامی پنج بازیگر معروف کشور با هویت(ب.ر)،(ع.الف)،(الف.ش) و دو نفر دیگر با هویت(الف.الف)، همچنین دو نوازنده معروف با هویت(س.ت) و (الف.ف) که یکی آنها عضو گروه موسیقی یک خواننده مشهور می باشدبه همراه یکی از ورزشکاران معروف با هویت (الف.ر) که به عنوان مدرس وزارت ورزش و جوانان هم فعالیت می کند در میان افرادی که مدارک جعلی نامعتبر را اخذ کرده اند دیده می شود. از سوی دیگر مدارک جعلی تمامی افراد یاد شده که همگی در سطح دکترای صادر شده روی میز بازپرس پرونده قرار گرفته است.

همچنین بررسی های مقام قضایی مشخص کرد که برخی از مدیران شهری مشهد هم بی نصیب از مدارک جعلی نمانده اند بر همین اساس دستور تحقیقات بیشتر در این رابطه توسط بازپرس شعبه صادر شده است.

 

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت