به گزارش سپیدخبر،کانال خبر فوری ساری در خصوص آخرین مواضع استاندار مازندران در مورد انتقال آب دریای کاسپین نوشت: انتقال آب خزر به سمنان نظرات مختلف و متضادی دارد. نظر شخصی من ممکن است با نظر اداری ام متفاوت باشد. به هرحال این مسئله در حال بررسی است.

 

حسین زادگان افزود: رئیس جمهور گفتند اگر سرمایه گذاری باشد امکان انتقال آب وجود دارد. من بدون کار کارشناسی نمیتوانم نظر بدهم، اگر ضد منافع است نباید بشود ولی اگر نیاز کشور است باید بشود.

 

وی تصریح کرد: من مطالعه ای نداشتم هروقت طرح خواست اجرا شود و به مرحله ما رسید حتما از همه جوانب بررسی اش میکنیم، هنوز طرح جامعی برای من ارسال نشده است که نظرم را بدهم

 

 

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت