اختصاصی / به گزارش سپیدخبر، شاید مدل کاری انگل ها کمی متفاوت باشد. انگل های سطح پایین به یک حکم مشاوره و چند برگ فاکتور ماهانه قناعت می کنند. انگل های رده بالاتر سهم خواهی را در دستور کار می گذارند. انگل های لِوِل بالاتر اما در جابجایی مدیران نقش دارند. آنها می آورند و میبرند تا در زمان هایی که لازم است از تمام توان آنها بهترین استفاده را ببرند.

انگل ها در شهرداری رشت و شهرداری سایر شهرها جایگاهی ویژه را در اختیار دارند. آنها با عناوینی چون دلال و رانت خوار برای خود جولان می دهند و هرچه میخواهند میکنند و کسی نیز جلودار آنها نیست.

حال اما انتخاب حجت جذب به عنوان شهردار منتخب شهر رشت سبب شده است تا برخی از این دلالان و رانت خورها لرزه بر اندامشان بیفتد و هرچه از دستشان بر می آید به سوی این قطار در حال حرکت پرتاب کنند. انگل ها خوب می دانند که حجت جذب اهل رانت و رانت بازی نیست. حجت جذب شرافت خود را دو روزه به دست نیاورده است که بخواهد پای معامله با آنها دو روزه از دست بدهد.

آنها می دانند و از هم اکنون حداقل تا پایان دوره پنجم شورای شهر رشت فاتحه خود را خوانده اند و برای جلوگیری از شهردار شدن او حاضرند دست به هر اقدامی بزنند تا شاید نان آنها از شهرداری رشت بریده نشده و دو سال مجبور به خانه نشینی نشوند!

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت