سپیدخبر به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت با حضور علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت و جمعی از مدیران شهرداری رشت در دفتر معاونت خدمات شهری برگزار شد.

علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت در این جلسه با اشاره به اینکه شهرداری رشت با آمادگی کامل به استقبال بارش احتمالی برف می رود گفت: اعضای ستاد بحران شهرداری افرادی کاملا باتجربه بوده و سال ها بارش برف را تجربه کرده اند.

وی افزود: با تدوین دستورالعمل عملیات زمستانی کلیه وظایف واحدها و اعضای ستاد مدیریت بحران مشخص شده و در صورت بارش برف احتمالی تلاش نماییم که مشکلات ناشی از بارش برف به حداقل میزان خود برسد.

سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: شهرداری رشت تمام امکانات خود را برای عملیات زمستانی بسیج کرده و مانور ماشین آلات ستاد مدیریت بحران نیز به منظور آمادگی کامل برگزار شده است.

وی به اهمیت حضور اولیه و میدانی مدیران شهرداری در زمان وقوع بارش برف تاکید کرد و گفت: اگر در ساعات اولیه بارش برف به موقع حاضر نشویم ممکن است غافلگیر شده و مسیرها بسته شود.

بهارمست تاکید کرد: شرکت های پیمانکاری نیز در زمان وقوع بارش برف پای کار باشند و لباس ها و تجهیزات مناسب و برای کارگران شهرداری تامین نمایند و معاونت خدمات شهری براین امر نظارت مستمر داشته باشد.

بهارمست به مدیریت ماشین آلات شهرداری و استفاده بهینه از آنان تاکید کرد و گفت: نظارت ویژه در این خصوص از سوی مدیران مورد انتظار است.

علی مقصودی معاون خدمات شهری شهرداری رشت نیز در این جلسه ضمن پیگیری کلیه موضوعات مربوطه اظهار کرد: مطابق دستورالعمل عملیات زمستانی کلیه شرح وظایف افراد در هنگام وقوع بارش برف مشخص شده و شهرداری رشت با آمادگی کامل تلاش می کند تا بارش برف موجب شادی شهروندان شود.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت