July 15, 2020

پدر اهوازی دختر نوجوانش را تا حد مرگ پیش برد + فیلم

به گزارش غیرمنتظره، در این فیلم دیده می شود پدر خانواده پشت در منتظر است تا در را برایش باز کنند و وارد حیاط شود شنیده ها حاکی از آن است که پدر کم طاقت به خاطر دیر باز کردن در عصبانی می شود و متوجه نبوده که دخترش پشت در ایستاده است وقتی دختر در را باز می کند همان زمان پدر عصبانی پایش را روی پدال گاز گذاشته که با گشودن در با سرعت وارد حیاط می شود.

مشاهده فیلم در آپارات غیرمنتظره

این پدر عصبانی دخترش را نمی بیند و آن را زیر می کند ماشین باز هم با شتاب به عقب بازمی گردد و دختر که نقش زمین شده است زیر چرخ های ماشین گرفتار می شود.

قبلی «
بعدی »

جذاب ترین خبرها

گالری

کرونا ویروس