به گزارش سپیدخبر و به نقل از به وقت خبر، در شرایطی که نزدیک به ۶ ماه می گذرد که رشت شهردار ندارد،عده ای از شورانشینان هر هفته با یک ساعت و اندی تاخیر در جلسات علنی صحن شورا حضور پیدا می کنند،پیشنهادات خود را مطرح می کنند و در نهایت با اظهار تاسف فراوان از شرایط حال حاضر، جلسه را به پایان می رسانند.

نکته قابل تامل اینجاست که تعدادی از اعضای شورا آنقدر زیبا در نقش خود فرو می روند که گویی مادرزادی بازیگر هستند،با دیالوگ های بسیار قوی و اعتماد به نفس بالا آنچنان پشت تریبون قرار می‌گیرند و نطق می کنند که گویی واقعا نگران شهرشان هستند و خود را مسئول این شرایط می دانند غافل از اینکه خودشان مسبب اصلی آشفتگی های حال حاضر شهرشان هستند.

متاسفانه شورای پنجم آنقدر ضعیف عمل کرده است که برخی ریش سفیدان تاکنون چندین بار از استعفای خود سخن گفته اند تا بیشتر از این بازیچه دیگر شورانشینان نباشند،اما تمام این مسائل،تاثیری در لج و لجبازی آنها ندارد و گوش ها به مانند در و دروازه ای هستند که جز منفعت طلبی،صدای دیگری نمی شنوند.

گفتنی است عده ای از شورانشینان حتی حاضر به انحلال شورا هستند اما هرگز تن به باخت در این بازی را نمی دهند.

این روزها جلسات شورا یکی پس از دیگری می گذرد و تنها خروجی این روزهای جلسات،پوست موز، فنجان های خالی و سیب های گاز زده ای هستند که در نهایت روی میزها دلنوازی می کنند.

روز رشت هم بدون رشت گذشت اما هیچ کس نگران این روزهای سپری شده نیست،کسانی که باید پریشان های واقعی این وضع باشند در حال حاضر برای رسیدن به منافع خود در حال تلاش هستند و رشت را فدای بازیهای سیاسی خود کرده اند.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت