وزارت کشور با صدور ابلاغیه‌ای به استانداری گیلان، با تأسیس شهرداری در چوکام از توابع شهرستان خمام موافقت کرد.

به گزارش غیرمنتظره،   احمد وحیدی وزیر کشور با صدور ابلاغیه‌ای به اسدالله عباسی استاندار گیلان، با تأسیس شهرداری در چوکام از توابع شهرستان خمام موافقت کرد.

در ابلاغیه‌ وزیر کشور به استاندار گیلان با اشاره به موافقت به عمل آمده درباره تبدیل روستای چوکام بخش چوکام از توابع شهرستان خمام، به عنوان شهر چوکام، در اجرای تبصره ذیل ماده (۶) آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۱) قانون شهرداری، تاسیس شهرداری در این شهر بلامانع اعلام شده است.

ابلاغیه وزارت کشور، تاسیس شهرداری‌های یاد شده را همچنین منوط به تحقق تعهدات موضوع ماده (۹) دستورالعمل «نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شهر و تاسیس شهرداری»، برشمرده است.

براساس ابلاغیه وزارت کشور استانداری گیلان، شروع به کار شهرداری‌ چوکام را بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به وزارت کشور اعلام دارد.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت