May 14, 2021

کرونا ویروس

اخبار

تصادفی

یک نقاش رشتی رکورد حراج تهران را شکست

به گزارش غیرمنتظره و به نقل از همشهری، این دوره از حراج تهران با ارائه ۱۱۰ اثر از هنر مدرن و معاصر برگزار شد. در میان آثار ارائه‌شده، اثری بدون عنوان از محمد احصایی به قیمت ۵ تا ۶ میلیارد تومان و اثری از حسین زنده‌رودی نیز با همین قیمت، جزو گران‌قیمت‌ترین آثار هنری این حراجی محسوب می‌شوند؛ اما اثری از آیدین آغداشلو با عنوان «خاطرات امید» عنوان گران‌ترین اثر فروخته‌شده در ادوار حراج تهران را کسب کرد.

در این دوره از حراج آثاری از هنرمندان دیگری همچون مسعود عربشاهی، سهراب سپهری،  آیدین آغداشلو، عباس کیارستمی، منیر فرمانفرمائیان، پرویز تناولی، صادق تبریزی، بهجت صدر، حسین محجوبی، پرپانه اعتمادی، ژازه طباطبایی، منصور قندریز، پرویز کلانتری، رضا بانگیز و … ارایه شده است.

اثری بدون عنوان از علی شیرازی با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان چکش خورد. اثر جلال شباهنگی نیز با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰  میلیون تومان به قیمت ۲۶۰ میلیون تومان فروخته شد. اثر «سطح آب» از عبدالرضا دریابیگی نیز با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون به قیمت ۴۴۰ میلیون تومان، به فروش رسیدند.

اثری از حسین محجوبی نیز با با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت  ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد. اثری بدون عنوان از سیراک مکلکونیان نیز با کمینه و بیشینه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان با قیمت ۶۵۰ میلیون تومان،چکش خورند.

در ادامه حراج تهران، اثری از پری یوش گنجی با کمینه و بیشینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان، اثر همایون سلیمی با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان، اثر منصوره حسینی با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان و اثر ناصر عصار با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۵۰ میلیون تومان، فروخته شدند.

اثری بدون عنوان از مجموعه «سفید برفی» عباس کیارستمی نیز با کمینه و بیشینه ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان چکش خورد. همچنین اثری از عادل یونسی با کمینه و بیشینه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان به قیمت ۸۰ میلیون تومان و اثر حسین کاظمی با کمینه و بیشینه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان به قیمت ۵۵۰ میلیون تومان، به فروش رسیدند.

اثری بدون عنوان از فریده لاشایی نیز با کمینه و بیشینه ۱ تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱ میلیارد تومان، به فروش رسید.

همچنین اثری از شهرام کریمی با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ، اثر رضا کیانیان با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت و اثری از آرمان یعقوب پور با کمینه و بیشینه ۴۰ تا ۶۰ میلیون به قیمت ۶۰ میلیون تومان، فروخته شدند.

اثری از ابوالقاسم سعیدی با کمینه و بیشینه ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بیش از بیشینه خود و به قیمت ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، اثری از حسین شاه طاهری با کمینه و بیشینه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان بیش از بیشینه و به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان، اثری از علی خسروی با کمینه و بیشینه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان به قیمت ۴۲ میلیون تومان، چکش خوردند.

اثر مجسمه از بیتا فیاضی با کمینه و بیشینه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به قیمت ۳۴۰ میلیون تومان، اثری از علیرضا اسپهبد با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان و اثری از هانیبال الخاص با کمینه و بیشینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت ۲۲۰ میلیون تومان، چکش خوردند.

همچنین اثری از ژازه طباطبایی با عنوان «کجاست؟ آقندر می گردم تا پیدا کنم» و با کمینه و بیشینه ۲ تا ۳ میلیارد تومان به قیمت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

اثری از بهمن دادخواه با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان، اثری از محسن کیانی با کمینه و بیشینه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان به قیمت ۹۵ میلیون تومان، اثری از داور یوسفی با کمینه و بیشینه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان به قیمت بیش از سه برابر بیشینه خود و به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان و اثری از هادی جمالی با با کمینه و بیشینه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان با به قیمت بیش از دو برابر بیشینه خود و به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان، فروخته شدند.

اثری بدون عنوان از مسعود عربشاهی با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد به قیمت ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

در ادامه، اثر علیرضا آستانه با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان و اثر غلامحسین نامی با کمینه و بیشینه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به قیمت  ۳۲۰ میلیون تومان چکش خوردند.

همچنین اثری از تیمو ناصری با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، به قیمت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

همچنین اثری بدون عنوان از منصور قندریز با کمینه و بیشینه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به فروش نرفت.  اثر طلیعه کامران نیز با کمینه و بیشینه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان به فروش رفت.

اثر جعفر روح بخش با کمینه و بیشینه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به قیمت ۲۶۰ میلیون تومان به فروش رسیدند. اثری از حسین کاظمی با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان و اثری بدون عنوان از رضا درخشانی با کمینه و بیشینه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تا ۲ میلیارد با قیمت ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، چکش خورد.

اثر مهدی سحابی با کمینه و بیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان، اثری از مهدی حسینی با کمینه و بیشینه ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان، اثری از ایرج اسکندری با کمینه و بیشینه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان، اثری از بهجت صدر با کمینه و بیشینه ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان به قیمت ۷۰۰ میلیون تومان و اثری از محمود زنده رودی با کمینه و بیشینه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به قیمت ۳۲۰ میلیون تومان، فروخته شدند.

همچنین اثری بدون عنوان از مجموعه «نجوای عشق» محمد احصایی با کمینه و بیشینه ۵ تا ۶ میلیارد تومان به عنوان یکی از گران ترین آثار حراج امسال به قیمت ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین خبرها

جذاب ترین خبرها

ورزشی