به گزارش سپیدخبر و به نقل از رشت۲۰، از حدود دو سال قبل بود که موضوع تخریب احتمالی خانه منتسب به استاد امیرهوشنگ ابتهاج در رسانه ها منتشر شد. خانه ای که البته هیچگاه به صورت رسمی از سوی خانواده استاد ابتهاج تایید نشد. در این بین اما شهرداری رشت نیز به دلیل شک موجود و خواسته عمومی نسبت به حفظ این خانه با ارزش مقابل تخریب ایستادگی و از ادامه کار مالک خانه جلوگیری به عمل آورد.

پس از این نامه ای در فضای مجازی منتشر شد که از قول رئیس ثبت ناحیه یک رشت در فضای مجازی منتشر شد که در آن به این نکته اشاره شد: “برابر گواهی حصر وراثت شماره ۴۴۶ صادر از دادگاه رشت شعبه یک خانم فاطمه ابتهاج فوت نموده و وراث وی عبارتند از امیرهوشنگ پسر و بانوان پروین، منصوره و رقیه ابتهاج سه دختر و آقاخان ابتهاج شوهر متوفی می باشد. برای ورثه فاطمه ابتهاج کما فرض الله تقسیم گردیده است.”

اما آبان ماه سال جاری نامه ای با امضای شهرود امیرانتخابی مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان گیلان ابلاغ شد که در انتهای نامه پس از شرح گردش سند تاکید می کند: “بنای موجود در پلاک ۳۳۴۴ که هم اکنون مورد استفاده سازمان پسماند شهرداری می باشد، پس از تخریب خانه قدیمی منتسب به ابتهاج ساخته شده و بنای موجود در پلاک ۳۳۴۵/۱ مربوط به آقای آصف نیز بر اساس مدارک موجود در دهه ۴۰ ساخته شده است.”

با این تفاسیر بنا به نامه های موجود خانه مود نظر در پلاک های ثبتی ۳۳۴۵ و ۳۳۴۴ مورد نظر اداره ثبت اسناد شهر رشت بوده است و تاکید مدیرکل میراث فرهنگی بر این است که پلاک ۳۳۴۴ همان خانه منتسب به خانه محل تولد استاد ابتهاج است که اکنون سازمان پسماند شهرداری در آن مستقر است و سالها قبل تخریب شده است!

از سوی دیگر ملک در اختیار آقای آصف در پلاک ۳۳۴۵/۱ خانه ای است که در دهه ۴۰ بنا شده است و در این زمان استاد ابتهاج به همراه خانواده در تهران سکونت داشته اند. استاد ابتهاج در سال ۱۳۰۶ در رشت دیده به جهان گشوده اند و در سن ۱۲ سالگی و در سال سال ۱۳۱۸ رشت را به مقصد تهران ترک می کنند اما این خانه سالها بعد و در دهه ۴۰ ساخته می شود و طبیعتاً ملک مورد دعوی خانه محل تولد استاد ابتهاج نیست و بنا به تاکید مدیرکل میراث فرهنگی گیلان خانه استاد ابتهاج سالها قبل تخریب شده و سازمان پسماند شهرداری رشت بجای آن بنا شده و باید گفت که شهرداری رشت.

در پایان از شهرداری رشت تقاضا می شود بجای آنکه اصرار اشتباه بر روی تخریب این ملک که ربطی به محل تولد استاد ابتهاج نداشته، نسبت به تغییر کاربری خانه محل تولد استاد که در حال حاضر جزو املاک شهرداری بوده و سازمان پسماند شهرداری در آن مستقر است اقدام نمایند.

اسناد تکمیلی به زودی منتشر خواهد شد

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت