به گزارش غیرمنتظره، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: امروز واکسن‌های کرونا در ۲۴۹ پایگاه تجمیعی و موردی به شهروندان گیلانی تزریق می‌شود.

دکتر فردین مهرابیان افزود: ۱۸ مرکز امروز به واکسیناسیون شهروندان رشتی اختصاص یافته است.

وی گفت: مردم گیلان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی سایت واکسن دانشگاه علوم پزشکی گیلان www.vaccine.gums.ac.ir از مراکز واکسیناسیون شهرستان خود مطلع شوند.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت