دسته: پیشخوان خبر

اعلام حمایت مددکاران بهزیستی استان گیلان از دکتر سید کاظم دلخوش

دکتر سید کاظم دلخوش با کد انتخاباتی ۵۸۲ توانسته است حمایت اقشار مختلف، صنوف، اقوام و تفکرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مختلف را به خود جلب نماید.

اعلام حمایت انجمن شرکت‌های حمل و نقل کالا استان گیلان از دکتر سید کاظم دلخوش

دکتر سید کاظم دلخوش با کد انتخاباتی ۵۸۲ توانسته است حمایت اقشار مختلف، صنوف، اقوام و تفکرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مختلف را به خود جلب نماید.

اعلام حمایت جمعی از بازنشستگان استان گیلان از دکتر سید کاظم دلخوش

دکتر سید کاظم دلخوش با کد انتخاباتی ۵۸۲ توانسته است حمایت اقشار مختلف، صنوف، اقوام و تفکرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مختلف را به خود جلب نماید.

اعلام حمایت جامعه هنرمندان رشت از دکتر سید کاظم دلخوش

دکتر سید کاظم دلخوش با کد انتخاباتی ۵۸۲ توانسته است حمایت اقشار مختلف، صنوف، اقوام و تفکرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مختلف را به خود جلب نماید.

اعلام حمایت جامعه ورزشکاران شهرستان‌های رشت و خمام از دکتر سید کاظم دلخوش

دکتر سید کاظم دلخوش با کد انتخاباتی ۵۸۲ توانسته است حمایت اقشار مختلف، صنوف، اقوام و تفکرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مختلف را به خود جلب نماید.

اعلام حمایت کوچصفهانی‌های مقیم رشت از دکتر سید کاظم دلخوش

دکتر سید کاظم دلخوش با کد انتخاباتی ۵۸۲ توانسته است حمایت اقشار مختلف، صنوف، اقوام و تفکرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مختلف را به خود جلب نماید.

اعلام حمایت جامعه نظام پرستاری شهرستان رشت از دکتر سید کاظم دلخوش

دکتر سید کاظم دلخوش با کد انتخاباتی ۵۸۲ توانسته است حمایت اقشار مختلف، صنوف، اقوام و تفکرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مختلف را به خود جلب نماید.

فهرست انتخاباتی شورای ائتلاف بزرگ فرهنگیان کشور با حضور سید کاظم دلخوش اعلام شد

شورای ائتلاف بزرگ فرهنگیان کشور فهرست کاندیداها خود در برخی از حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور برای انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت