اختصاصی / به گزارش سپیدخبر، یکی از مدیران خاص شهرداری رشت که رویای حضور در انتخابات مجلس از حوزه یک شهرستان غربی گیلان را از سالها قبل در سر می پروراند، اکنون در آستانه انفصال از خدمت قرار دارد.

ثانیه ها برای این مدیر متخلف شهرداری رشت این روزها شبیه به یک ساعت شنی در حال فروریختن و به پایان رسیدن است. ثانیه هایی که هرچه می گذرد او را به سوی مسلخ انفصال از خدمت هدایت می کند.

این مدیر که به مرد رنگی رنگی پوش نیز معروف است، به دلیل تخلفات مالی و رد کردن پاداش های چند ده میلیون تومانی برای خود، پرونده های سنگینی دارد که در حال بررسی است و به زودی حکم وی اعلام خواهد شد.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت