سپیدخبر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت – اسماعیل حاجی پور در هفتاد و دومین جلسه شورا از قطع آب و برق بوستان های رشت انتقاد کرد.

 

عضو شورای شهر با اشاره به قطع آب سرویس های بهداشتی برخی از بوستان های شهر اظهار داشت: جای تاسف است که آبفا بخاطر بدهی آب سرویس های بهداشتی عمومی را قطع می کند.

 

وی با بیان اینکه شورای شهر یک دستگاه خدماتی است، ابراز کرد: شورای شهر در افزایش تبصره ۳ (دریافت حق انشعاب از مشترکین) برای احداث شبکه فاضلاب با شرکت آبفا همکاری کرد و شایسته نیست که بخاطر بدهی خدماتی که به حوزه عمومی بر می گردد، زیر سوال برود و آب سرویس های بهداشتی عمومی که مورد استفاده مسافران است، قطع نماید.

 

حاجی پور با اشاره به بدهی کلان دستگاه های دولتی به شهرداری ابراز کرد: اگر چه با تلفن بنده به مدیر آبفا، آب وصل شد ولی چرا مسئول ناحیه نظارت نمی کند که پس از وصل شدن آب، همچنان درب سرویس بهداشتی بسته مانده و مسئولی که باید وظیفه اش را انجام دهد، درب سرویس را قفل زده و رفته است. این مسئول اینقدر بی خیال است که آب قطع شده و در را هم قفل کند و برود! چرا این اتفاقات نامیمون در شهرداری می افتد؟!

 

عضو شورا ابراز کرد: رییس ناحیه باید به وظیفه خود به خوبی عمل کند. اگرچه سرویس بهداشتی بوستان نارون یک خراب بود و قرار بود تعمیر کنند. اوضاع سرویس های بهداشتی شهر خوب نیست و مسئولان نواحی وظیفه دارند سرکشی کرده و به این وضع رسیدگی کنند.

 

 

 

 

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت