بازیکن سابق داماش گیلان قرارداد خود را به صورت رسمی با تیم شهرداری فومن ثبت کرد.

سپیدخبر به گزارش روابط عمومی باشگاه شهرداری فومن،سعید  مرتضوی با حضور در هیات فوتبال استان گیلان به صورت رسمی قرارداد خود را با تیم شهرداری فومن ثبت کرد.

سعید مرتضوی بازیکن سابق تیم  داماش گیلان و برق نوین شیراز است که به صورت رسمی قرارداد خود را با تیم شهرداری فومن ثبت کرد.

همچنین  مجید رستمی با حضور در هیات فوتبال استان گیلان به صورت رسمی قرارداد خود را با تیم شهرداری فومن ثبت کرد.

مجید رستمی بازیکن سابق تیم چوکای تالش است که سابقه بازی در تیم شهرداری فومن را دارد که به صورت رسمی قرارداد خود را با تیم شهرداری فومن ثبت کرد.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت