اختصاصی / به گزارش سپیدخبر، شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از کاندیداهای شهرداری رشت بدهی های عجیب و قریب چند ده میلیارد تومانی به بانک ها و افراد حقیقی و حقوقی دارد. بدهی هایی که شامل معوقات مشکوک الوصول به بانک های شهر رشت و انزلی و همچنین ۴۰ فقره چک بلامحل و برگشت خورده می شود.

اما مروری داشته باشیم به حجم این بدهکی های پرداخت نشده کاندیدای شهرداری رشت. معوقات مشکوک الوصول به بانک مسکن انزلی به مبلغ ۲۵۰ میلیون ، معوقات مشکوک الوصول به بانک کارآفرین به مبلغ ۳ میلیارد ریال، معوقات مشکوک الوصول به بانک انصار به مبلغ ۴ میلیارد ریال، معوقات مشکوک الوصول به بانک شهر به مبلغ ۲ میلیارد ریال، معوقات مشکوک الوصول به بانک کوثر به مبلغ ۲ میلیارد ریال و همچنین ۴۰ عدد چک برگشتی به ارزش ۱۲۷ میلیارد ریال!

حال باید از اعضای شورای شهر رشت تقاضا کرد که پس از پرسش در خصوص دارایی این کاندیدای شهرداری رشت، در خصوص مبالغ بدهی وی نیز استعلامات لازم گرفته شود که به یک باره وی در دفتر شهردار با دستبند به بازداشتگاه منتقل نشود و آبروی رشت بیش از پیش برده نشود. گفتنیست این حجم از بدهی برای یک کاندیدای شهرداری در تاریخ کل کشور بی سابقه بوده است و در این زمینه نیز رشت می بایست به عنوان شهر اولین ها به ثبت برسد!

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت