به گزارش سپیدخبر و به نقل از واحد ارتباطات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت؛ دهمین جلسه کمیته فنی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت در تاریخ ۹۷/۱۱/۲ برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس سازمان، معاونت فنی و اجرایی، ریاست اداره نظارت برتوسعه فضای سبز و کارشناسان و مدیران مربوطه دردفتر مدیر عامل برگزار گردید؛ به ضرورت بررسی مجدد مسیرهای منتخب در طرح درختکاری شهری سال جاری وهمچنین تبادل نظر پیرامون انتخاب درختان بومی سازگار با محیط پرداخته شد.

 در ادامه به ضرورت بازنگری در طرح های بازپیرایی میادین، لچکی ها و بلوارهای سطح شهر وطراحی ویژه در میادین ورودی شهر با بهره گرفتن از درختچه های گلدار متناسب با فصل اشاره شد.

همچنین بررسی و مطالعه به منظور پیشگیری از گسترش عوامل بیماری زای خشکیدگی درختان آزاد پارک شهر رشت در دستور کار قرار گرفت.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت