به گزارش سپیدخبر، محمدصادق حسنی در جلسه شورای اداری استان گیلان در زمینه انتقاد به یکی از مدیران اشاره کردند و گفتند جناب استاندار بعضی از مدیران شما استفاده از فضای مجازی را بلد نیستند.

 

حسنی گفت: جناب استاندار مسئولیت استان را شما دارید و با توجه به نماینده مجلس بودن از بعد نظارتی بعضی مواقع ممکن است صحبتهایی داشته باشیم ولی قرارنیست که مدیرشما کار اصلی خود را رها کند با ایجاد جو روانی درفضای مجازی پشت سرهم جوابیه بدهند یعنی این سازمان کاردیگه ای ندارد؟!

 

وی گفت من در سال ۹۵ در یک سازمان تخصصی که نزدیک به ۲۸ سال در آن تخصص دارم یک استادی را آوردند به نام خانم کریمی از تهران که بهترین استاد اقتصادی ما هست و از مدیروقت هم در آن جلسه تشکر کردم. چون وظیفه سازمان تخصصی و اقتصادی دعوت از چهره های تخصصی مرتبط میباشد و باید از چنین کاری تقدیرکرد. اخیراً هم همین سازمان یک چهره کاملا” سیاسی را به این سازمان میاورند که اصلا تخصص ایشان نیست،من به این مسئله اعتراض کرده و گفتم در این برهه از زمان که با هزاران مشکل روبرو هستیم چرا این سازمان باید در ساعت اداری چهره سیاسی دعوت کند و گلایه خود را در جواب یک خبرنگار که سوالی از من پرسید بیان کردم. بعد از صحبتهای بنده آنها با ایجاد جو منفی و پخش کردن صحبتهای سال ۹۵ بنده و تشکر از مدیر سازمان به صورت جوابیه درصدد ایجاد بارروانی و سخت کردن شرایط برایم شدند…

 

حسنی درآخرافزود: جناب استاندارعزیز مدیران شما باید استفاده درست از فضای مجازی را یادبگیرند و اگر نمیخواهند یاد بگیرند بنده از جای دیگر برایشان مدیریت میکنم.

 

گیل خبر

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت