گروه : تیتر یک , سیاسی

بقاء نظام جمهوی اسلامی، بدون تردید به ترمیم اعتماد عمومی وابسته است. تجربه سال‌های متمادی نشان داده است تا زمانی که افراطیون و خود انقلاب و خوداسلام پنداران در تصمیم سازی دخالت داشته باشند، اعتماد عمومی همچنان ضربه‌های بیشتری خواهد دید. آن‌ها بیشترین خسارت را به اقتصاد، به فرهنگ، به انسجام داخلی، به حقوق عمومی و به سیاست خارجی کشور وارد کرده‌اند.

به گزارش غیرمنتظره،  روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: دخالت‌های عناصر افراطی و خودانقلابی پندار، که در تصمیم سازی‌های دهه‌های اخیر نقش زیادی ایفا کردند، جامعه ما را دوقطبی کرد و بزرگ‌ترین ضربه را به اعتماد مردم نسبت به مسئولین نظام وارد ساخت.

بقاء نظام جمهوی اسلامی، بدون تردید به ترمیم اعتماد عمومی وابسته است. تجربه سال‌های متمادی نشان داده است تا زمانی که افراطیون و خود انقلاب و خوداسلام پنداران در تصمیم سازی دخالت داشته باشند، اعتماد عمومی همچنان ضربه‌های بیشتری خواهد دید. آن‌ها بیشترین خسارت را به اقتصاد، به فرهنگ، به انسجام داخلی، به حقوق عمومی و به سیاست خارجی کشور وارد کرده‌اند.

ادامه این دخالت‌ها خواست دشمنان نظام جمهوری اسلامی است و کوتاه کردن دست آن‌ها از مراکز قدرت و تصمیم سازی از الزامات حفاظت از این نظام است. فقط با قطع نفوذ این عناصر در مجموعه مدیریتی نظام است که اعتماد عمومی ترمیم خواهد شد و دشمنان نظام در طرح خائنانه براندازی ناکام خواهند گردید.

مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید افراطیون را با غُل و زنجیر قانون در بند کنند تا مردم و نظام از مزاحمت آن‌ها در امان باشند.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت