به گزارش غیرمنتظره، جلسه بررسی موضوعات ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری به ریاست سید امیر حسین علوی شهردار رشت با حضور مشاورین و معاونین شهردار، مدیران و کارشناسان کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری برگزار شد.
سید امیر حسین علوی شهردار رشت در این جلسه اظهار داشت: تقویت نیروی انسانی در کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری از جمله راهکارهای عملیاتی تقویت این کمیسیون محسوب می‌شود که باید بر روی آن اهتمام ویژه شود‌.
شهردار رشت اضافه کرد: در راستای تقویت کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری می‌بایست بکارگیری از نیروهای زبده که دارای تخصص عمرانی، فنی و حقوقی هستند در اولویت قرار گیرد.
در ادامه جلسه سید امیر حسین علوی نسبت به شفافیت در روند برگزاری فرآیند مناقصات، دقت در انتخاب پیمانکاران و … مواردی را تاکید کردند.
گفتنی است، در این جلسه هر یک از مشاورین، معاونین، مدیران و کارشناسان حاضر هم نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت