به گزارش سپیدخبر، جواد شهند رئیس شورای اسلامی کار شهرداری رشت با اشاره به مشکلات بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری رشت خواستار تسریع در پرداخت مطالبات کارکنان توسط بیمه شد.

جواد شهند با اشاره به مشکلات کارکنان شهرداری رشت در وصول مطالبات درمانی خود از بیمه تکمیلی اظهار داشت: متاسفانه شرکت بیمه طرف قرارداد شهرداری رشت با عدم پرداخت تعهدات خود مشکلات زیادی را برای کارکنان ایجاد کرده است و برخی از کارکنان بالغ بر یکسال است که طلبکار هستند.

رئیس شورای اسلامی کار شهرداری رشت به مطالبات شرکت بیمه از شهرداری رشت نیز اشاره کرد و گفت: شهرداری رشت دارای معوقاتی به این شرکت است اما شرکت مذکور با توجه به شرایط شهرداری رشت و با شناخت از مجموعه مجددا در فراخوان بیمه تکمیلی شرکت کرد و حتی قیمت پایین تری را نسبت به سال گذشته پیشنهاد داد. وی افزود: با این شرایط انتظار می رود که این شرکت به تعهدات خود عمل کند.

جواد شهند با ابراز امیدواری برای تغییر روند شرکت بیمه ارائه دهنده خدمات تکمیلی افزود: اعضای شورای اسلامی کار شهرداری رشت با آرای کارکنان انتخاب شده اند و قطعا در مقابل هرگونه رانت و فساد خواهند ایستاد.

شهند درباره شایعاتی که مبنی بر خدمات خاص بیمه ای برای برخی از افراد دارای منصب انتشار یافته است گفت: امیدوارم چنین موضوعاتی صحت نداشته باشد و قطعا در صورت بروز با آن برخورد خواهد شد. وی در پایان گفت: همکارانمان در شهرداری مطمئن باشند که اعضای شورای کار هرگز منافع گروهی کارکنان را با منفعت های خرد شخصی عوض نمی کنند.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت