به گزارش سپیدخبر، معاونت خدمات شهری شهرداری در خصوص فرهنگ دوچرخه سواری و پویش ملی “سه شنبه های بدون خودرو” گفت: پویش ملی سه شنبه های بدون خودرو همانطور که از نام آن پیداست مختص به شهر رشت نمی باشد و از حدود دو سال قبل از شهر اراک به جهت فرهنگ سازی و تشویق به استفاده از دوچرخه و یا حمل و نقل عمومی شروع شد و پس از دو سال، هفته قبل رشت نیز به این پویش پیوست.

علی مقصودی با اشاره به ورود ماشین ها به زندگی انسانها، ماشینی شدن امور را در مواقعی به ضرر انسان دانست و همچنین بیان نمود: هر چند تعداد خودروها در جامعه افزایش داشته ولی افزایش خیابانها به همان تناسب امکان پذیر نیست و امروزه ترافیک جز مشکلات جدایی ناپذیر شهرهای بزرگ دنیا است.

وی استفاده از تجربیات شهرهای دیگر را راهکاری برای این معضل دانست و تصریح نمود: در شهرهای درگیر ترافیک در دنیا با توجه به فعال تر نمودن حمل و نقل عمومی با ساخت مونوریل، مترو و غیره تلاش نمودند ولی باز با ترافیک درگیر هستند.

معاون خدمات شهری شهرداری به لزوم توجه به نقش وظایف شهروندی اشاره نمود و تصریح کرد: امروزه استفاده شهروندان از روش های حمل و نقل پیاده و دوچرخه جز برنامه های اصلی برای حل ترافیک می باشد.

علی مقصودی به نقش مسئولین برای فرهنگ سازی در استفاده از دوچرخه اشاره کرد و اظهار نمود: در راستای فرهنگ سازی چندین سال برای حضور در اداره، انجام کارهای شخصی و فعالیت های اجتماعی از دوچرخه استفاده نمودم و این امر باعث افزایش نشاط در زندگی است و همچنین از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سلامتی نیز برای همگان موثر خواهد بود.

وی خواستار حمایت همه مسئولین از این پویش ملی شد و همه مردم را دعوت به استفاده از دوچرخه نمود.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت