گروه : تیتر یک , سیاسی

اختصاصی / به گزارش سپیدخبر، شنیده ها حکایت از آن دارد که دو شهردار غرب گیلانی تمایل بسیاری برای حضور در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند و از این سو تلاش های بسیاری می کنند تا در دو حوزه متفاوت بتوانند مقبولیت لازم را کسب کنند.

از یک سو یکی از شهرداران غرب گیلانی اقدامات شفافی برای حضور در عرصه انتخابات مجلس از حوزه صومعه سرا را دارد و ساعات زیادی از روز را از شهر محل خدمت خود به عنوان شهردار، خارج می شود و به روستاهای شهرستان صومعه سرا مراجعه می کند و از سوی دیگر یکی دیگر از شهرداران غرب گیلانی در حوزه محل خذمت خود به روستاهای اطراف مراجعه می کند تا خودی نشان بدهد!

نکته قابل تامل کیفیت عملکرد هر دوی این افراد است که در مدیریت شهرداری شهرهای کوچک خود نیز مانده اند و اکنون سودای صندلی سبز بهارستان را در سر دارند!

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت