سپیدخبر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت – یکصد و بیست و چهارمین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا روز ششم بهمن ماه با حضور اعضا و مشاورین کمیسیون عمران و مدیرکل ICT استان گیلان و مدیرکل فن آوری و اطلاعات استانداری گیلان و همچنین جمعی از اساتید دانشگاهی در رشته IT و جامعه شناسی در عمارت شورا برگزار گردید.
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا با اشاره به سیاست کلی کمیسیون عمران اظهار داشت: کمیسیون عمران در تجربه ای موفق در زمینه ساخت و ساز، اساتید دانشگاهی و تئورسین های این حوزه را در قالب کارگروه گرد هم جمع نمود تا بتواند با استفاده از صیقل کاری تضادهای بین افراد آگاه شهر، به نظرهای واحد و بیانیه ای مورد استفاده جهت سیاست گذاری برسد و این تجربه موفق را نیز میخواهیم امروز در حوزه آی تی و در آینده در دیگر صنوف نیز اجرایی کنیم.
رضا رسولی با اشاره به خروجی های کارگروه های کمیسیون عمران اظهار نمود: کارگروه مشورتی کمیسیون عمران شامل چند کمیته می باشد و با جلسات متعدد و پیگیری های این کمیته ها ۲۰ طرح آماده اجرا می باشد که هر کدام از این طرح ها در فازهای متفاوت اجرایی قرار دارند.
وی قابلیت های حوزه آی تی را در دنیای امروز بسیار گسترده دانست و افزود: دنیای آی تی امروزه تعاریف و قابلیت های بی مانندی را در اختیار بشر قرار داده است و معتقدم آی تی در حوزه شهری تعاریف ما از زیر ساخت را تغییر خواهد داد.
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری از تهیه پروپوزال با موضوع “شهر هوشمند” در شهرداری خبر داد و خواستار بررسی آن توسط متخصصین حوزه آی تی شد.
عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا قدم اول در دستیابی به شهری هوشمند را تلاش در تهیه و ایجاد زیرساخت دانست و تصریح نمود: ما باید تلاش کنیم تا زیر ساخت ها را در جهت دستیابی به شهر هوشمند ایجاد نماییم و با رفتن به این سمت نرم افزارها در گذر زمان به وجود خواهد آمد.
احمد رمضانپور در ادامه خوستار استفاده از ظرفیت تمام دستگاه های استان و اساتید برجسته دانشگاهی و همچنین شرکتهای دانش بنیان برای دستیابی به شهری هوشمند شد.
مدیر کل ict استان گیلان با اشاره به معیارهای شهر هوشمند بیان نمود: یکی از معیارهای شهر هوشمند محیط شهری است و در محیط شهری عناصری مثل خانه های هوشمند، درصد ساختمان های دارای پروانه، میزان مصرف انرژی، میزان استفاده از اینترنت پرسرعت و … در معیارهای یک شهر هوشمند موثر می باشد.
فرزاد توکلی با اشاره به رکن های شهر هوشمند اظهار نمود: از رکن های شهر هوشمند، حمل و نقل هوشمند، استفاده از دوچرخه های برقی و پرداخت های مالی به توسط سیستم های هوشمند می باشد.
وی دامنه حوزه آی تی را بسیار گسترده دانست و افزود: تفکری که شهر هوشمند را فقط مرتبط با شهرداری می داند، اشتباه می باشد. شهر هوشمند امروزه تمام دستگاه ها و نهادها را در بر می گیرد و حوزه هایی مانند سلامت و نیروی انتظامی و … از حوزه هایی است که باید در شهر هوشمند مشارکت داشته باشند.
مدیر کل فن آوری اطلاعات استانداری گیلان با اشاره به حوزه های متفاوت آی تی و میزان دربرگیری آن در شهر تصریح نمود: با توجه به دربرگیری گسترده حوزه آی تی میتوان از تجربیات شهرهای دیگر در رسیدن به این امر استفاده نمود ولی باید توجه داشت که الویت های هر شهر متفاوت از هم می باشد و باید طرح جامع ای برای شهر رشت بومی سازی شود.
سعید زاهدی خواستار تعریف طرح ها در مقیاس کوچک برای رسیدن به موفقیت شد و استان گیلان را دارای بازاری مناسب و گسترده برای حوزه آی تی دانست و اجرای طرح تاکسی های اینترتی را در شهر رشت و حتی شهرستان استان گیلان را نشان دهنده استقبال مردم استان گیلان برای استفاده از تکنولوژی های روز عنوان نمود.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت