به گزارش سپیدخبر زلزله ای به بزرگی ۴.۵ در مقیاس ریشتر به مرکزیت اسالم در شهرستان تالش را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه:

بزرگی: ۴.۵
محل وقوع: استان گیلان – حوالی اسالم
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۱۷:۱۷:۰۵
طول جغرافیایی: ۴۸.۹۸
عرض جغرافیایی: ۳۷.۷۲
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۳ کیلومتری اسالم (گیلان)
۱۱ کیلومتری هشتپر (گیلان)
۱۴ کیلومتری پره سر (گیلان)

نزدیکترین مراکز استان:
۷۲ کیلومتری رشت
۸۴ کیلومتری اردبیل

همچنین ۳۰ دقیقه بعد نیز زلزله ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر بار دیگر اسالم را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۳.۵
محل وقوع: استان گیلان – حوالی اسالم
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۱۷:۴۷:۵۸
طول جغرافیایی: ۴۸.۹۹
عرض جغرافیایی: ۳۷.۷۲
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۳ کیلومتری اسالم (گیلان)
۱۱ کیلومتری هشتپر (گیلان)
۱۴ کیلومتری پره سر (گیلان)

نزدیکترین مراکز استان:
۷۲ کیلومتری رشت
۸۴ کیلومتری اردبیل

اطلاعات تکمیلی در وب‌سایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران:

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت