به گزارش سپیدخبر، در اقدامی عجیب برای معرفی استاد نادر گلچین که سال گذشته فوت کرده بود تاریخ وفات وی در تندیس سبزه میدان رشت  بیست سال گذشته عنوان شده است.

روزنامه خزر با انتشار این عکس نوشت: دیگه به همه چیز این شهرداری و شورا باید با شک نگاه کرد!

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت