July 13, 2020

شنیده ها از تغییرات در مدیریت منطقه چهار شهرداری رشت

به گزارش غیرمنتظره و به نقل از رشت۲۰، شنیده ها حکایت از آن دارد که در روزهای آتی با توجه حل نشدن مشکلات اداری به وجود آمده برای محمد پورناصرانی، مدیریت شهرداری منطقه چهار رشت دستخوش تغییرات خواهد شد.

پورناصرانی چند ماه قبل برای دومین به عنوان شهردار منطقه چهار شهرداری رشت انتخاب شده بود.

قبلی «
بعدی »

جذاب ترین خبرها