به گزارش سپیدخبر، در ادبیات فارسی بیش از صد ضرب المثل و پند در خصوص لزوم توجه به عدم تکرار یک اشتباه وجود دارد و تکرار خسران از یک منبع ناشی از تکرار یک اشتباه را تذکر داده است.

در این بین در گذشته ما برخی اشتباهات تا حدی فاحش و بزرگ بوده و تبعات آن آنقدر زندگی ما را متاثر به خود کرده که تکرار آن برای هر یک از ما همچون کابوس آزار دهنده است.

اما گویی برخی از مدیران شهری و اعضای محترم شورای شهر از گذشته این شهر درس نگرفته و تنها برای لجبازی با طیف مقابل قصد نابودی شهر را با انتخاب مجدد شهردار معزول رشت دارند!!!

فردی که بی شک دوره تصدی وی بیشترین لطمات را به شهر و شهروندان وارد کرده است و همگان از جمله دوستان شورا نشینی که امروز حامی وی هستند تا مدتها در پاسخ به هر سوالی به صورت علنی انگشت اتهام را به سمت ثابت قدم و عملکرد وی دراز می کردند امروز با حمایت همین افراد دوباره به کرسی شهرداری رشت نزدیک شده است.

حجم بدهی نجومی به جا مانده از دوره تصدی وی، باند مدیریتی مشخص و ناکارآمد وی در شهرداری رشت، عدم احراز صلاحیت در شهر گرگان، اولویت بندی های غیر قابل درک و از روی منافع شخصی و ابهام در نوع قراردادهای منعقد شده و… تنها بخشی از ابهامات در خصوص نگاه مدیریتی ثابت قدم میباشد.

حال علامت سوال بزرگ علت حمایت اعضای شورایی است که تاکنون مسئولیت همه مشکلات شهری و رکود و سکون شهرداری به علت حجم بدهی ها را با تنها با ذکر یک نام پاسخ میدادند ؛ ثابت قدم…

خبرراست

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت