به گزارش سپیدخبر و به نقل از حرف تازه، فرهام زاهد در خصوص بودجه پیشنهادی ۶۸۵ میلیارد تومانی شهرداری رشت برای سال ۹۸، گفت: بودجه سال قبل بالا بوده است اما اعتقاد دارم شهر رشت توان محقق کردن بودجه بیش از ۶۸۵ میلیارد پیشنهادی را دارد و این به سطح تلاش، فضای کاری ایجاد شده توسط شورا و استفاده از معاونین و مدیران توانمند در شهرداری بر می گردد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت در جلسه عصر دوشنبه شورا با تاکید بر اینکه نباید بودجه پیشنهادی نباید تنها بر مبنای بودجه محقق شده سال قبل ارائه شود، گفت: اگر قرار است به همان میزان که بودجه سال قبل محقق می شود بودجه جدید را پیشنهاد دهیم تلاش مدیران، کارکنان، مناطق و سازمان ها و حوزه های درآمدی نادیده گرفته می شود.

فرهام زاهد تصریح کرد: ممکن است مدیری بتواند ایجاد درآمد پایدار نماید و یا تسهیلاتی دریافت نماید و یا با حضور سرمایه گذاران تحولی را در یک حوزه ایجاد کند. بنابراین باید میان بودجه ای که اطمینان داریم محقق می شود و بودجه مصوب فاصله ای را در نظر بگیریم تا انگیزه ای برای تلاش و پویایی بیشتر باقی بماند و شهرداری به اهداف خود به ویژه در حوزه های دریافت تسهیلات، سرمایه گذاری و تولید ثروت و فروش املاک دست یابد.

وی افزود: بودجه ای که توسط تیم دکتر نصرتی برای سال ۹۷ پیش بینی شد و همینطور بودجه ای که شهردار قبل پیشنهاد داد به دلیل شرایط پرتنش حاکم بر مدیریت شهری محقق نشد و تمرکز شهرداری و مناطق و سازمان ها برای درآمدزایی از بین رفت و شورا از مسیر نظارتی خود خارج شد و شهرداری از مسیر اصلی فاصله گرفت.

عضو شورای شهر رشت تصریح کرد: رکورد طرح سوال و استیضاح را در آن دوره شکستیم. در دوره دکتر نصرتی هم وارد موضوعات چالشی شدیم و در دوره پنجم شورا فضای آرام و با ثباتی ایجاد نکردیم که شهرداری به مباحث درآمد و هزینه بپردازد و نتواند کسب سرمایه و پول و ثروت کند و به درستی امورات را پیش ببرد.

فرهام زاهد با بیان اینکه سه کد درآمدی حاصل از جذب سرمایه گذار، دریافت تسهیلات، تولید ثروت و فروش املاک در شرایط آرام و فکر آزاد مدیریتی شهردار برای ایجاد فضا امن و جذب سرمایه گذار محقق می شود خاطر نشان کرد: وقتی عضو شورا برای شهر حاشیه سازی کند سرمایه گذار با هرتوان مالی پا به این شهر نمی گذارد و یک کد درآمدی از بین می رود.

وی با تاکید بر اینکه قصد ندارم نگاه نقادانه شورا را زیر سوال ببرم اظهار داشت: باید به سمت فضایی حرکت کنیم که تیم اقتصادی مدیریت شهری این امنیت را داشته باشد تا کار خود را به درستی انجام دهد.

عضو شورا با اشاره به آسیب های تاخیر در انتخاب شهردار رشت بیان داشت: انگیزه ها در این شش ماه از بین رفت و مدیران همه منتظر بودند تا ببینند چه کسی شهردار می شود و موضوعات اساسی همه به زمان روی کار آمدن شهردار جدید موکول شد و هیچ اقدام اساسی بر اساس بودجه پیش بینی شده در این مدت صورت نگرفت.

زاهد ادامه داد: من هم می پسندم نسبت بودجه محقق و مصوب نسبت نزدیکی باشد و حتی از رقم پیش بینی شده عبور کنیم اما با این که سطح بودجه را به حدی پایین بیاوریم که تحقق آسان باشد مخالفم. بودجه سال قبل بالا بوده است اما اعتقاد دارم شهر رشت پتانسیل محقق کردن بودجه بیش از ۶۸۵ میلیارد تومانی پیشنهادی را دارد و این به سطح تلاش، فضای کاری ایجاد شده توسط شورا و استفاده از معاونین و مدیران توانمند در شهرداری بر می گردد.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت