|رئیس سازمان هواپیمای کشوری در حکمی «جعفر یازرلو» را به عنوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد.

به گزارش غیرمنتظره،  صبح امروز کاپیتان «محمد محمدی بخش» رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در حکمی، «جعفر یازرلو» مشاور رسانه‌ای خود را به سمت سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد.

 

جعفر یازرلو مجری بخش خبری ۲۰:۳۰ بود که پیش از این به عنوان مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت داشت.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت