سپیدخبر به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، آرش امیرلو مدیر منطقه چهار شهرداری رشت در گفت و گویی از ساماندهی بلوار شهید افتخاری رشت از حد فاصل دخانیات تا نمایندگی محمودی خبر داد.

وی افزود: این پروژه شامل تعریض، جدول گذاری و پیاده رو سازی است.

 

امیرلو مدت قرارداد اتمام پروژه را یک سال عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه از مهر ماه آغاز شده و شرکت لاتوم پیمانکار این پروژه است.

 
 

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت