اختصاصی / به گزارش سپیدخبر، شاید بتوان گفت دیگر هیچ وقتی برای بازی خراب کردن باقی نمانده است. شورای شهر رشت در یک قدمی انحلال قرار گرفته و طرح نام گزینه هایی که بخواهد بر روی تصمیم فرهام زاهد، اسماعیل حاجی پور و احمد رمضانپور ایجاد فشار کرده و برای آنها بین اصلاح طلبان هزینه ایجاد کند امکان پذیر نیست.

همه می دانند طرح نام هایی از این دست چه پشتوانه فکری پشت خود دارد. همانطور که اصلاح طلبان به خوبی می دانند رای دادن سه عضو اصولگرای شورای شهر رشت به گزینه شورای مرکزی اصلاح طلبان به چه معناست و قطعاً این موضوع برای بار دوم تکرار نخواهد شد.

همه می دانند چگونه نام فاطمه مقیمی مجدداً مطرح شد و فاطمه مقیمی چرا رفت؟! همه می دانند جمشید رسایی به چه دلیل آمد و به چه دلیل رای نیاورد. اما بازهم نام منصور صوفی برای تصدی بر شهرداری رشت مطرح شده است. موضوعی که شاید آن را نتوان به پست اینستاگرامی بهراد ذاکری بی ارتباط دانست. هرچه که هست طرح نام منصور صوفی چیزی شبیه به همان بازی هزینه تراشی برای رمضانپور، حاجی پور و زاهد است که پیش از این با شکست همراه بوده است.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت