سپیدخبر به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت – شب گذشته در جلسه ۷۳ شورای شهر رشت، بودجه شهرداری با کاهش ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل، تقدیم شورا شد و این کاهش موافقت و مخالفت برخی از اعضا را در پی داشت.
احمد رمضانپور با اشاره به مخالفت های سال گذشته خود برای رشد بودجه ۹۷، ابراز کرد: جای خرسندی است که مجموعه شهرداری به این نتیجه رسید که بودجه سال بعد را کمتر تدوین کند.
عضو شورا با اشاره به کسری درآمدهای شهرداری از سال ۹۲ تاکنون و مقایسه آن با رقم کلی بودجه، افزود: منابع درآمدی شهرداری مشخص است و با تصویب قوانین جدید از سوی وزارت کشور فشار کسب درآمد بر شهرداری بیشتر می شود.
وی با بیان اینکه پیش بینی درآمد می باید بر اساس تحقق درآمد ۵ سال گذشته تدوین گردد، تاکید کرد: با وجود کاهش ۳۰ درصدی درآمد، باز هم بودجه سال بعد واقعی نیست و سرپرست شهرداری توضیح دهد که آیا بودجه منطقی تدوین شده یا سلیقه ای؟
ذاکری بیان داشت: بزرگترین معضل شهرداری در سالهای اخیر، بودجه غیر واقعی بود و دست برخی برای فعالیت های غیر شفاف و قراردادهای غیر واقعی باز شد.
عضو شورا افزود: ما برای کسب درآمد، شهر فروشی می کنیم. فکری برای درآمد زایی صورت نگرفته است. باید در منابع درآمدی تجدی نظر کنیم.
وی خواستار توضیح سرپرست شهرداری در نحوه تدوین بودجه شد و ابراز کرد: رقم ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه برای سال بعد منطقی بنظر می رسد.
اسماعیل حاجی پور نیز اظهار داشت: راهنمای تدوین بودجه، بررسی درآمدی ۹ ماه سال جاری و ۳ ماه آخر سال قبل با رشد ۲۰ درصد است.
عضو شورا افزود: اگر موضوع دریافت وام و استفاده از کمک های دولتی را حذف کنیم، باز شهرداری برای کسب درآمد خیلی تلاش کرده است.
وی خطاب به سرپرست شهرداری گفت: متمم بودجه به شهرداری امکان جابجایی کدها را می دهد. ضمن اینکه این کاهش درآمدی برای سال بعد نباید موجب کاهلی در کسب درآمد برای سال بعد گردد.
نایب رئیس کمیسیون بودجه نیز گفت: تلاش مدیران مناطق و سازمان ها برای کسب درآمد و دریافت تسهیلات چگونه دیده می شود.
فرهام زاهد افزود: باید راهکارهایی برای پویایی مدیران در کسب درآمد و سرمایه گذار لحاظ گردد.
سرمایه گذاری سال گذشته ۵۴ میلیارد تومان پیش بینی شده بود و امسال ۲۴ میلیارد شده است. همچنین دریافت وام نیز کاهش یافته است.
وی با اشاره به رشد بودجه در زمان مدیریت شهردار اسبق ابراز کرد: آن زمان اینگونه شد که با نگاه بد حاکم در شورا و شهرداری و عدم ثبات در مدیران، به وضعیت درآمدی توجه نشد و شورای چهارم رکورد استیضاح و سوال از شهردار را داشت.
در زمان نصرتی هم که پیش بینی میشد، آرامش به فضای مدیریت شهری بازگشته، باز فضا ناآرام شد و تا توانستیم تذکر دادیم و چالش ایجاد کریم و فضای آرامی ایجاد نکردیم که مدیران شهرداری به دنبال کسب سرمایه و درآمد بروند.
ذاکری ابراز کرد: وقتی من عضو شورا مصاحبه کرده و شهردار را در فشار قرار می دهیم، سرمایه گذار هم از شهر فرار می کند.
ما باید در فضایی حرکت کنیم که شهرداری این اطمینان را داشته باشد که در یک فضای آرام می تواند به درآمدزایی فکر کند. اکنون انگیزه ها از بین رفت و مدیران چشم دوختند به اینکه شهردار آتی چه کسی است،؟ خواهش بنده این است، بنده هم دوست دارم، بودجه واقعی بسته شود اما اینکه سطح بودجه را به قدری پایین بیاوریم که امکان تحقق را هم پایین بیاوریم، موافق نیستم.
رضا رسولی نیز در مورد برخی کدهای درآمدی و میزان فروش اموال و دریافت وام و سرمایه گذاری سوال کرد و گفت: این کدهای درآمدی ، نقطه ای برای انحراف درآمدی است.
اگر کاهش ۲۰۰ میلیاردی در ۳ کد درآمدی مذکور را داشته ایم، در عمل بودجه سال بعد کاهش نداشته است.
حامد عبدالهی نیز در همین راستا بیان داشت: هنوز یک ریال از اقساط دریافت وام از بانک شهر را نپرداخته ایم و حتی ممکن است، ملک شهرداری و ساختمان شهرداری که به آن افتخار می کنیم، معاوض اقساط از دست برود.
نماینده شورا در کمیسیون ماده صد افزود: با عدم پیگیری برای دریافت جرایم ماده صد، افت شدید درآمدی در مناطق خواهیم داشت. به عنوان نمونه تنها یک پرونده ۵ ماه است، رای صادر شده ولی یک ریال وصول نشده است.
وی افزود: سال گذشته هم در بررسی بودجه پذیرفتیم که اگر ۳ کد درآمدی محقق شد، تعدادی پروژه عمرانی اجرا شود که اصلا آغاز نشده است.
عضو شورا تاکید کرد: این کاهش بودجه، ایجاد انگیزه کسب درآمد را از مدیران شهرداری می گیرد و به نظر می رسد، بودجه بر اساس درآمد ۹ ماهه اول سال تدوین شده است.
فاطمه شیرزاد نیز گفت: راهبردها و سیاست های ابلاغی دستور العمل تدوین بودجه را به ما نشان داده است.
سخنگوی شورا با تاکید بر بررسی دقیق بودجه در کمیسیون تلفیق ابراز کرد: در بودجه سال بعد به شاخص های سلامت، بهداشت و حوزه ترافیک و تکمیل پروژه های نیمه تمام ویژه دیده شود. هر سال اتمام پروژه ها ویژه دیده می شود ولی به نظر می رسد دقت لازم و تلاش برای تکمیل پروژه ها در شهرداری صورت نمی گیرد.
شیرزاد ادامه داد: متاسفانه به بخشنامه و ضوابط بودجه به درستی عمل نمی شود.
رئیس شورای شهر رشت نیز اظهار داشت: سوالات و تذکراتی برای بودجه نویسی در شورای چهارم داده شد تا در نحوه اجرا دقت کنند.
علوی افزود: علت بدهکاری فقط به خاطر اجرای پروژه و بودجه نویسی نبود. قراردادهای خارج از رقم بودجه منعقد شد و باعث این بدهکاری ها شده است.
وی ابراز کرد: افزایش هزینه های جاری در شهرداری به شدت وضعیت شهرداری را تحت تاثیر قرار داده است.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت