به گزارش غیرمنتظره، نشست مشترک سرپرست ریاست دانشگاه و قائم مقام مرکز مدیریت توسعه شبکه وزارت بهداشت با حضور نماینده بهداشت و درمان شمال کشور، مسئولین بهداشت و درمان صنعت نفت گیلان، معاون بهداشتی دانشگاه و چند تن از مسوولان معاونت بهداشتی استان، رییس مرکز بهداشت رشت در سالن اجلاس ریاست دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، کیفیت مشارکت درمانگاه صنعت نفت در ارایه خدمات بهداشتی درمانی به جمعیت تحت پوشش خود و برنامه مشترک وزارت بهداشت و وزارت نفت در این خصوص، مورد بحث و تبادل قرار گرفت.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت