به گزارش غیرمنتظره، دکتر اسماعیل نورصالحی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به ۱۳ اکتبر، روز جهانی کاهش خطر بلایا، اظهار داشت: شعار این روز، هشدار سریع، اقدام فوری برای همه تعیین شده است.

وی با بیان اینکه هشدار سریع یکی از عوامل اصلی برای کاهش ریسک حوادث و بلایا است، افزود: این عامل موجب پیشگیری از تلفات جانی می‌شود و تاثیرات منفی اقتصادی و مادی ناشی از سوانح را کاهش می‌دهد.

معاون بهداشتی دانشگاه، ادامه داد: به منظور تاثیرگذاری هر چه بیشتر، سیستم هشدار سریع باید جوامعی که در معرض خطر قرار دارند را به طور فعال مشارکت دهد، آموزش و آگاهی عمومی در زمینه خطرات را تسهیل کند، پیام‌ها و هشدارها را به طور موثر منتشر کند تااطمینان حاصل شود که افراد در شرایط آمادگی هستند.

دکتر نورصالحی در خاتمه، تاکید کرد: هدف از سیستم‌های هشدار اولیه متمرکز بر افراد آن است که افراد و جوامعی که در معرض خطر قرار دارند توانایی یابند تا در زمان کافی و با روشی مناسب خطر احتمالی آسیب جانی، از دست دادن جان، خسارت به اموال و محیط را کاهش دهند.

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت