سپیدخبر به روایت تصویر ؛

پویش ملی “سه شنبه های بدون خودرو” توسط رییس شورا از سوی شورای اسلامی شهر رشت و مدیریت شهری اجرایی شد
 

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت