به گزارش سپیدخبر، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور رحمانی فضلی به علت بی توجهی در مدیریت شهری رشت تذکر داد.

در این تذکر آمده است:

با توجه به اینکه رشت بیش از یک دهه دچار تغییرات مدیریتی است و به علت دخالت بیش از حد همه مسئولین افراد توانمند حاضر به تصدی شهرداری رشت نیستند و این موضوع موجب شده رشت در حوزه زیرساخت و خدمات دهی به مردم دچار مشکل شود و عدم ورود مسئولین امر باعث نارضایتی عمومی و احتمالا تنش های اجتماعی شود.

 

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت