سپیدخبر به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباط با رسانه های شهرداری رشت_ فصل اول تئاتر خیابانی به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت در پیاده راه فرهنگی تاریخی میدان شهدای ذهاب به پایان رسید.

 
 
 

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت