اختصاصی / به گزارش سپیدخبر، شرایط امروز جامعه ما قرابتی نزدیک به دوره شکل گیری متون ابزورد درغرب دارد.همیشه بین جامعه آرمانی و جامعه واقعی فاصله وجود دارد.جامعه تلاش میکند که از واقعیت به آرمان برسد.متاسفانه درجامعه ما طوری وانمود میشود که انگار در جامعه آرمانی زندگی می کنیم.شعار درمانی واقعیت ها را نادیده گرفت وباعث شد کلیت جامعه باشیب قابل ملاحظه ای دچارسقوط اخلاقی شود.شرایطی که با کوچکترین برخورد افراد جامعه کارشان به فحش و ضرب و حتی قتل می رسد.

خانواده جایگاه خود را ازدست داده وآمارطلاق به سرعت بالا می رود. حرمت زنان دیگر محفوظ نیست جامعه ای که تادیروز زنان و دختران را ناموس می پنداشت امروز ازگفتن رکیک ترین حرفها وحرکات ابایی ندارد.خدانکند فیلم خصوصی ازفردی بیرون بیاید به سرعت دست به دست می شود وصفحه های تلگرام و….از آن پرمی شود.برخی آمارها ازمرز نگران گذشته و به وضعیت قرمز رسیده واین آمارها واقعیت تلخ جامعه ماست .آموزش و پرورش نقش خود را به درستی ایفا نمیکند ، کدام مدرسه در کشور بر رشد مهارت های زندگی دانش آموزان تاکید می کند؟ کدام مدرسه بر اساس متدهای روانشناختی گام بر می دارد که آسیب اجتماعی را به حداقل برساند؟ کدام مدرسه به دانش آموزان ارتباط متقابل می آموزد و کدام مدرسه روش های تاب آوری در برابر مشکلات را می آموزد که دانش آموز وقتی در تنگنا قرار گرفت خودکشی نکند؟

رفتار پر خطر در میان پسران در مقطع متوسطه اول ۱۹.۷درصد و خشم بالا در میان دختران ما ۱۹.۶ درصد حدود ۶۶ درصد از دانش آموزان در پاسخ به این سئوال که اگر مشکلی برای شما پیش بیاید چه کسی به شما کمک خواهد کرد به جای خانواده، همسالان و دوستان خود را معرفی کرده اند.

دو مکانیزم در مواجهه با این خشم خواهیم داشت درون ریزی خشم و برون ریزی خشم.

یعنی این دختران خشمگین وقتی بخواهند خشم خود را به بیرون انتقال دهند حجم سنگینی از رفتارهایی که به پرخاشگری منجر می شود را شاهد خواهیم بود.

اگر خشم خود را به درون انتقال دهند با حجم سنگینی از افسردگی در دختران روبه رو خواهیم بود و یکی از شایع ترین علائم افسردگی افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی است، مادرجامعه واقعی زندگی می کنیم نه در جامعه آرمانی که در ذهن ماست.اعتیاد.طلاق.خیانت.تن فروشی.نزا و درگیری و..مهم ترین نیروی نهفته درپس این پدیده ها «فردگرایی » است. فردگرایی یا مذهب اصالت فرد یکی از مهم ترین عناصر فلسفی دنیای متجدد است که از فکر اومانیسم دوران نوزایی نشات گرفته است. …ان هم فرگرایی مطلق.هرفرد فقط به سود ولذت کارخود فکرمیکند و اصلا به دیگران و جمع توجه ندارد.دوام روابط دوران نوجوانی و جوانی دختر وپسر به ساعت وحتی دقیقه رسیده.جامعه ای که دچار واپسماندگی فرهنگی است.به سرعت تکنولوژی های نوین چه بخواهیم چه نخواهیم واردمی شود ولی جامعه برخورد با او رایادنگرفته چون نخواستیم یاد بگیرد وبرهمین اساس بلافاصله سراغ تابوهایی می رود که درجامعه وجود دارد ولی در تکنولوژی درنقاب دیگری اورا میشکند..آمارها نشان می دهد ۳۰میلیون نفر ازجمعیت ایران درحال نزاع قضایی هستندکه خودبخود خانواده های این افراد هم تحت تاثیر همون نزاع قضایی خواهندبودآن وقت میبینم ۹۰درصد مردم جامعه ازلحاظ ذهنی درگیر یک نزاع هستند.این جامعه واقعیست نه جامعه آرمانی…

چنانچه جامعه‌ای به بحران اخلاقی دچار شود، به تدریج و آرام آرام به صورت خزنده و موریانه‌وار پایه‌های نظام اجتماعی و به تبع آن، اصول اساسی ساختار سیاسی جامعه را از درون تهی و تخریب خواهد کرد. پس باید برای مقابله با این پدیده از تمام استعدادها و توانمندی‌های فکری و فرهنگی بهره‌برداری کرد. غفلت و بی‌توجهی نسبت به آن، خسارات جبران‌ناپذیری را به وجود خواهد آورد و تعادل و توازن جامعه را به هم خواهد ریخت و در نهایت ثبات و امنیت آن را به چالش خواهد کشید.

چه باید کرد؟

آنچه مشخص است این است که استادان بزرگ جامعه شناس ما کجاهستند?نگاه جامعه امروز ایران به تخصص و دانش آنهاست.وسوال بعدی اینکه هنر و به خصوص هنر تاتر دراین میان چه نقشی دارد؟

اگر بپذیریم کارگردان تاتر باید یک جامعه شناس هم باشد ان وقت پی خواهیم برد که چقدر نقشش مهم است.جامعه شناس پدیده های اجتماعی را بررسی وتحلیل میکند.واقعیت ان چه هست نه انچه در ذهن اوست.او جامعه را عریان میکند تا دیده شود.امروز جامعه نیاز جدی به هنر تاتر داردوکارگردانان در شرایط حساسی قرار دارند.اما این میان باید مسولان بپذیرند تا واقعیت ها عریان شود تحلیل شود تا این جاده مه الود مارابه پرتگاه نبرد.مسولان باید صبور باشند وآستانه تحمل خود را بالاببرند.بگذارند جامعه خودش را درصحنه ببیند ان وقت شاید به فکر فرو رود. در دوران ابزورد بزرگان ادبیات ان دوره غرب را تماما انچه بود در متون و صحنه نشان دادند وقتی اثارپینتر را مطالعه میکنی وضعیت ان دوره غرب را کاملا میتوانی با امروز جامعه ما مقایسه کنی.انجا هنر توانست راحت وضعیت واقعی جامعه را نشان دهد و مثل متخصص جامعه شناس به صحنه امد تا غرب دوران ابزورد را سپری کرد.

جامعه باید به این نکته فکر کند که وضعیت این روزهاسرگرمی میطلبد یا اندیشه به ریشه مشکلات.

محمد پورجعفری
کارشناس نمایش
کارگردان ومدرس تئاتر

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت