به گزارش سپیدخبر ۱۲ دی گرامیداشت روز رشت، پر ترافیک ترین روز اعضای شورای شهر

مزار شهدا 
 
مزار میرزا کوچک خان 
ایستگاه سلامت مستقر در پیاده راه فرهنگی
نشست تخصصی رشت پژوهی در تالار گفتمان شهرداری
 
بازارچه خوراک 
نمایشگاه مشاغل فراموش شده
نمایش خیابانی 
 

غیرمنتظره – سایت خبری گیلان | اخبار گیلان – خبر رشت